Hakkında

Vakfın Gayesi

İlk, orta ve yüksek öğretim kademelerinde tahsil yapmak isteyen talebelere yardımcı olmak, bu gençlerin asrın müsbet ilimleriyle techiz olmalarının yanı sıra milli ve manevi değerlere sahip olarak yetişmeleri hususunda her türlü yardımı sağlamak ve teşebbüslerde bulunmak.

Milli kültürümüz ve manevi değerlerimizin yaşatılması, gençlerimizin alkol, uyuşturucu, kumar ve benzeri zararlı alışkanlıklardan korunabilmeleri amacıyla gerekli faaliyetlerde bulunmaktır.